Läsårstider

skylt
Listat nedan är läsårstider för ht2017 och vt2018 på Nordvikskolan
.
Höstterminen 2017 
Årskurs 1 : 2017-08-15 (14.00) tom 2017-12-21
Årskurs 2 & 3 : 2017-08-21 (09.40) tom 2017-12-21
Övrigt : Höstlov V.44
.
Vårterminen 2018
Samtliga Årskurser (1-3) :
2018-01-08 (09.40) tom 2018-06-15
Övrigt : Sportlov V.10, påsklov V.14.
Övriga lovdagar : 30/4