Nordvik Trädgårdars Butik & Cafè upphör!

Butik & Cafè upphör 15 juni vid ev slutförsäljning upphör den tidigare.

Utbildningarna fortgår som vanligt.