Floristutbildning

Sugen på att bli florist?
Kursstart 19 augusti.
Kursanm. senast 30 maj.
För mer info titta under Utbildningar.