Info om Ridhusbokning

Vi kommer inte att ta emot några bokningar av ridhus eller hästboxar tom den 11e mars.
Detta då flera fall av kvarka och EHV-virus konstaterats i Sverige  den senaste tiden och vi vill vidta vissa försiktighetsåtgärder.

 Vi vill också påminna alla som vistas i olika stall att byta kläder och tvätta händerna, som alltid.”