Busskort

För information om vad som gäller busskort.

Följ länken http://www.kramfors.se/barn–utbildning/gymnasium/busskort.html

 

FÖR ELEVER SOM BOR PÅ SKOLAN OCH ÅKER HEM HELGER.
Biljett/resekort kan lösas på bussen och vissa försäljningsställen.
För aktuell prisinformation hänvisas till Länstrafikens hemsida: www.dintur.se