Olycksfallsförsäkring

Som lärling vid Nordvik har du en olycksfallsförsäkring genom If.
Se försäkringsbeskedet nedan för mer information.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Försäkringsbesked elever