Förändring av undervisningsformer på Ådalsskolan och Nordvik

Generell information oavsett program

Med anledning av virusspridningen (Coronaviruset/Covid19) i landet, så har Kramfors kommun valt att följa regeringens rekommendationer att inte samla eleverna i skolbyggnaden för reguljär skolförlagd undervisning.

Detta innebär att lärarna framförallt kommer att fortsätta leda lärandet via de digitala hjälpmedlen och följa schema såsom det tillåts utifrån förutsättningarna.

Det kommer att råda skillnad mellan yrkesprogrammen, högskoleförberedande programmen och Introduktionsprogrammen med anledningen av elevernas förutsättningar, geografiska skillnader, utbildningens innehåll samt vårdnadshavare och elevers delaktighet i upplägget.

Frågor och kommunikation ska ske i första hand med elevernas studiehandledare så att varje enskilt fall omfattas av de speciella omständigheter som kan råda.

Besluten och rekommendationerna kan med kort varsel ändras. Vi förutsätter att våra elever och vårdnadshavare hörsammar det som förmedlades av statsministern och utbildningsministern under tisdagens (17/3) pressträff och lever upp till förväntningarna som ställs på oss.

 

Information till lärlingselever och vårdnadshavare på Naturbruksprogrammet

Vi har fokus på att begränsa smittspridning och försöker hitta lösningar som är de bästa för elever och personal. Nordvik är idag en relativt säker plats att vistas och bo på. Huvudsyftet med regeringens rekommendation är att minska pendling till och från skolan och inte riskera spridning bland elever i folksamlingar.

Huvudspåret just nu är att vi fortsätter bedriva verksamhet men att vi begränsar flödet av människor till och från Nordvik. Denna vecka bedrivs verksamheten precis som vanligt.

Vi har kontaktats av vårdnadshavare som anser att det bästa för eleven är att vara kvar på internatet och att det ska ses som bostaden där den rekommenderade vistelsen ska förläggas. Därför erbjuds samtliga elever och vårdnadshavare att fundera över hur ni vill göra efter helgen enligt två alternativ:

  1. Eleven stannar hemma och erbjuds distansundervisning.
  2. Eleven bor och studerar på Nordvik och undviker onödiga fysiska omvärldskontakter. Det innebär också att eleven även stannar på Nordvik över helger och då kommer även elevvärd finnas tillgänglig.

För de som föredrar det första alternativet går det att stanna hemma omgående eller när under veckan man tycker att det är praktiskt lämpligast. De som föredrar andra alternativet behöver meddela oss och kan naturligtvis när som helst senare byta till alternativ ett som slutligt beslut.

Elever som bor på internatet kommer att ha begränsad frihet att samlas kollektivt. Inga besökare tillåts och pendling ut från internatet tillåts inte förutom i mindre grupper i syfte att utföra nödvändiga vardagssysslor. Lokala handlare har erbjudit sig att leverera varor efter beställning till internatet. Ansvariga för verksamheten kan göra enskilda bedömningar kring enskilda elevers behov.

Idag bor två av tre elever på Nordvik. De som idag inte bor på Nordvik erbjuds fortfarande den möjligheten enligt tidigare info. Nordvik är ett företag som erbjuder lärlingsplatser och därför har vi möjlighet att erbjuda denna service. Utrymmet för avvikelser från gemensamt överenskomna regler utifrån situationens allvar är ytterst begränsade. Om enskilda individers beslut och handlade äventyrar säkerheten kommer disciplinära åtgärder att tillämpas skyndsamt.

Förutsättningarna för detta upplägg kan givetvis ändras och vi vet inte hur länge Corona kommer påverka oss i större utsträckning.

På torsdag 19/3 kl. 11:00 kommer rektor Peyman att vara tillgänglig via webblänk. Länken erhålls av elevens studiehandledare, så vi kan säkerställa att inga obehöriga ges onödig tillgång till forumet, även om vi kommer att hålla oss till generella frågor utan att gå in för djupt på enskilda elevärenden.

Anmälan om ert beslut gällande de två valmöjligheterna ska mejlas till respektive elevs studiehandledare senast torsdag 19/3 kl. 21:00. Är ni osäkra på vem som är studiehandledare, mejla till kansliet.

Frågor kring boende hänvisas till Lena Norberg. Övriga administrativa frågor besvaras av kansliet. Frågor kring studier hänvisas till elevens studiehandledare.

 

Med vänlig hälsning,

Andreas Telhammer     

Platschef Nordvik

andreas.telhammer@naturbruk.net

Peyman Vahedi

Rektor Ådalsskolan

peyman.vahedi@kramfors.se

 

Kontaktuppgifter:

Boendevärd, Lena Norberg: 070 – 232 80 53

Kansliet: 0613 – 71 12 00, nordvik@naturbruk.net