Klagomål

Klagomål gällande gymnasieutbildning:

http://www.kramfors.se/barn–utbildning/klagomalshantering.html

 

Klagomål gällande vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

 

Klagomål gällande Nordviks övriga verksamhet:

Andreas Telhammer
Platschef

andreas.telhammer@naturbruk.net