Klagomål

Klagomål gällande gymnasieutbildning

http://www.kramfors.se/barn–utbildning/klagomalshantering.html

 

Klagomål gällande vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

 

 

Klagomål gällande Nordviks övriga verksamhet