Hund

Nordvik äger inga egna hundar.
Många i personalen har hundar och elever har också möjlighet att ta hit sin hund enligt en bestämd prioriteringsordning,


Millie och Chili                                                                                   Hugo och Tezzla