Häst

Nordvik har 14 stallplatser för egna hästar.
Plus ett elevstall med plats för 14 st hästar.