Hund

Nordvik äger inga egna hundar.
Men lärlingarna har möjlighet att ta hit sin hund enligt en bestämd prioriteringsordning.
Många av personalen har också hund som det finns möjlighet att låna för undervisning.