Nyheter om undervisning fram till jullovet.

          Beslut:

 • Distans/fjärrundervisning kommer att ske fram till jul i alla ämnen för Naturbruksprogrammet
  på Nordvik fr.o.m måndag 2020-11-30.
 • Rekommendationen är att eleverna utför studier från hemmet.
 • Vissa praktiska moment kan komma att ske på plats liksom restuppgifter.
  Behovet utreds av lärare utifrån studieplan och behov.

  Underlag för beslutet:

 • En del av våra elever och lärare är i dagsläget hemma med symptom.
  Brister i testkapacitet i regionen leder det till att många måste stanna hemma lång tid
  även fast de sannolikt inte har covid.
  Trenden är ökande och medför utmaningar för undervisning.
 • Det finns också en förväntad topp i smittspridningen i mitten av december.
 • Med ovanstående i beaktande har beslut tagits i samråd med Ådalskolan,
  VD Hushållningssällskapet och personal.
 • Nordvik har ingen bekräftad förekomst av covid men har en önskan att vara proaktiv och bidra till minskad smittspridning i samhället.


Vuxenutbildning Trädgård

Gillar du växter, odling och trädgård samt att arbeta utomhus?
Är du intresserad av anläggning och vill ha ett yrke som är både kreativt och omväxlande?

– Då är vår yrkesutbildning inom trädgård rätt val för dig!

Mer information under Utbildningar.

Corona

Vid symptom på Corona så uppmanas
elever gå in på 1177 och boka tid för provtagning.

1 2 3 7