Djurskötare – Lantbruksdjur

Under utbildningen läser eleverna på den här utbildningen kurser tillsammans med de elever som går vår andra arbetsmarknadsutbildning ”Djurskötare – Häst”. Specifika kurser för ämnet ”Lantbruksdjur” läses i egen grupp parallellt med den andra klassens ämnesspecifika kurser.

Utbildningen består både av teoretiska och praktiska moment. Den arbetsplatsbaserade delen av utbildningen fokuseras mot det djurslag och de verksamheter du tycker är mest intressant att jobba med.

I utbildningen ingår undervisning i yrkessvenska för dig som behöver. Vi har två personer anställda som språkstöd och deras uppgift är att stötta dig på olika sätt för att utveckla dina kunskaper i det svenska språket.

Målgrupp
Du som har intresse för att arbeta med lantbrukets djur på olika sätt. Du som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller du som riskerar bli arbetslös.

Om Du är intresserad – prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Informationsblad pdf Djurskötare – Lantbruksdjur