Gymnasie – särskolan

Gymnasiesärskolan har funnits på Naturbruksgymnasiet Nordvik sedan 2003 och har Kramfors kommun som huvudman. Det är en fyraårig utbildning.
Vi har för närvarande två program Skog, mark & djur och Fordonsvård & godshantering.

Skolan ligger naturskönt i världsarvet Höga kusten, 7km norr om Högakustenbron.

Gymnasiesärskolan har ett mycket bra samarbete med Nordvik vilket innebär att vi har möjlighet att använda alla skolans tillgångar som: maskiner, djur, lokaler och personal m.m.
Vi är väl mottagna och integrerade på skolan.
Elever med motivation och förutsättningar har möjlighet att läsa kurser på gymnasieskolan.

Programmet ger dig en yrkesförberedande utbildning och en grund för fortsatt lärande i ditt arbetsliv eller fortsatta studier efter skolan, vid folkhögskola eller särvux.

Under dina fyra år kommer du att ha minst 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.
I utbildningen ingår individuellt val och du kommer även att göra ett gymnasiesärskolearbete.

Efter avslutad skolgång får du ett gymnasiesärskolebevis.

Om du tycker att det här är en skola för dig skall du ta kontakt med oss för att få göra praktik i två veckor.
Det gör du genom att ringa:

Klasslärare Ulrika Sundin
ulrika.sundin@naturbruk.net
070 / 224 73 03

Studie-och yrkesvägledare Susanne Jansson
susanne.jansson@kramfors.se

0612 / 692 135

Elevhemsboende
Vid behov av elevhemsboende samarbetar vi med Härnösands kommun.
Kontakta ansvarig för boende Inga-Lill Tjernberg för mer information på telefonnr 0611-34863.