Fordonsvård och godshantering

På gymnasiesärskolans program för Fordonsvård och godshantering får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena fordonsvård, däckservice, godshantering, service underhåll och reparation.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom reparation av fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar/traktorer och traktorkörning. Du kommer även att ha möjlighet att ta traktorkort under utbildningen.

En vanlig skolvecka innehåller ämnen inom fordon och godshantering, kärnämnen, livskunskap och boendeträning. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina egna intressen, behov och förutsättningar.

Inom godshantering lär du dig förflytta gods av olika slag med hjälp av de redskap och maskiner vi har tillgång till på skolan.

Alla elever får öva på traktorkörning och du kommer också att få prova på att köra traktor med pallgafflar, snöröja m.m

Inom fordonsvård lär du dig tvätta bilar/traktorer både in– och utvändig. Service och underhåll av bilar / traktorer, och andra maskiner.

Länk till skolverkets information om programmet.

Titta gärna på en film om programmet.