Dina studier

På Nordvik finns ett jordbruk med dikor och får samt ca 120 ha jordbruksmark, främst vallodling. Inom Naturbruksprogrammet kan du välja inriktningen Lantbruk. Då får du delta i skötsel av våra dikor, ungdjur och får. Du får lära dig grunderna i skötsel, utfodring, avel och anatomi. Du får också köra traktor och lära dig harva, så, skörda och plöja och andra vanligt förekommande arbeten på ett jordbruk. Självklart ingår även teori i de kurser som är kopplade till Lantbruk.

De kurser som är specifika för inriktningen Lantbruk fördelas över de tre åren enligt följande:

Under första året ingår ”Marken och växternas biologi”, ”Fordon och redskap” samt ”Lantbruksdjur1”.

Under år två ingår följande kurser: ”Lantbruksmaskiner1”, ”Växtodling 1”, ”Motorsåg och röjmotorsåg” samt ”Lantbruksdjur 2”.

Kurserna ”Odling av djurfoder” och ”Lantbruksdjur special” genomförs i huvudsak under tredje året.