Våra djur

Nordvik har en fårbesättning och en köttdjursbesättning.
Fåren är en X-besättning och köttdjuren består av största delen Aberdeen Angus.