Utbildningar

Vid Nordvik Höga Kusten Kompetens AB bedrivs såväl utbildning för ungdomar, Naturbruksprogrammet samt Gymnasiesärskola, som undervisning för vuxna.

För vuxna finns utbildningar finansierade via komvux, Kramfors kommun samt arbetsmarknadsutbildningar finansierade via Arbetsförmedlingen.

Utöver ovan nämnda utbildningar erbjuder Nordvik även kortare yrkesbeviskurser och andra beställningskurser.